promovere group » Kampanie i strategie marketingowe

Kampanie i strategie marketingowe

Planujemy i wdrażamy w środkach masowego przekazu kompleksowe działania marketingowe skierowane do określonej grupy docelowej, osiągając zakładane przez reklamodawcę cele związane ze wzrostem sprzedaży i świadomością marki. Oferujemy także usługi i rozwiązania służące wprowadzeniu określonego produktu na rynek lub jego repozycjonowaniu.