Multimedia

Wykorzystujemy różne formy informacji, jak również interaktywne metody ich przekazu. Za pomocą technik komputerowych, tekstu, dźwięku, grafiki i animacji dostarczamy odbiorcom wiedzę o Państwa firmie. Prezentacje multimedialne mogą być odbierane na żywo, wyświetlane, transmitowane lub odtwarzane w dowolnym miejscu.