Media tradycyjne

Obsługujemy (bezpośrednio lub jako pośrednik) działania związane z ekspozycją komunikatu marketingowego w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet), gwarantując społeczną komunikację o szerokim zasięgu.